לוגו
  צור קשר      עמוד הבית

תכנון ובנייה (חלק ב)

[הליכי רישוי, היתרים, אכיפה ושפיטה]

תכנון ובנייה (חלק ב)
[הליכי רישוי, היתרים, אכיפה ושפיטה]

הליכי רישוי והיתרים, עבודה או שימוש הטעונים היתר ,
גופי רישוי ומכוני בקרה,   תנאים מוקדמים ושיקולים במתן היתר,
היתר בנייה ותנאיו, פטורים, הקלות ושימוש חורג, בקרה ואכיפה
מינהלית, אכיפה שיפוטית, עונשין, עררים, עתירות ותביעות.

מכירה מוקדמת עד 1.9.2015:  720 ₪

תשע"ה-2015 חושן למשפט האוצאה לאור בע"מ