לוגו
  צור קשר      עמוד הבית

אסופות [על אמונה, מוסר וחברה]

אהרן נמדר
אסופות [על אמונה, מוסר וחברה]
ספר זה הינו פרי יוזמה ישנה שרק עתה הגיעה לכלל מימוש. הספר מורכב מרשימות שחוברו במשך השנים והתאגדו לכלל תפישת עולם שלמה של המחבר בעניני אמונה, מוסר וחברה. בצורתו המוגמרת הספר מיועד לקורא המשכיל המתלבט בשאלות דומות והנזקק לדוגמה כיצד הן מצאו את פתרונן אצל אחרים.
הספר דן בשאלות של אמונה, בריאה ואבולוציה וכן בשאלות מוסריות שבין אדם לחבירו ובין היחיד לחברה. למרות מורכבותן של שאלות אלו הספר מציג בצורה ענינית ותמציתית את גישתו של המחבר לבעיות אלו תוך שימוש במקורות היהדות ובמקורות מדעיים אחרים. הספר כתוב בשפה פשוטה ויומיומית והוא מאפשר לקורא להיחשף לשאלות העומדות ברומו של עולם גם ללא רקע מקצועי והכנה מוקדמת.

תשע"ז-2016 חושן למשפט