לוגו
  צור קשר      עמוד הבית

מס שבח מקרקעין [פטור לדירת מגורים]

מהדורה שביעית

מפתח מאמרים
אבו ראזק א', קובץ סוגיות במיסים, (המיכללה למינהל, 1993) 
אוטולנגי ס', "ההסדרים המשפטיים בנוגע לירושת משק במושב עובדים", עיוני משפט ט (תשמ"ד-1983) 469 
אלקינס ד', "דירת מגורים מזכה" ו"היום הקובע" - פרשנות אחרת ", מיסים י"ב/1 א-87 
אלתר א' "מיסוי על פי החלטות מינהל מקרקעי ישראל מס' 666 ו-411", מיסים ח/6 א-1 
אלתר א', "שינוי יעוד חוזה עם מינהל מקרקעי ישראל מחקלאות (או תעשיה) לבנייה למגורים - האם בגדר "מכירת זכות במקרקעין" (לענין חוק מס שבח מקרקעין", מיסים ז/4 א-1 
אפרתי ד' וא' רפאל, "הזכות והמכירה לצורך מס שבח מקרקעין", עיוני משפט ב' (1972) 419, 741 
ארויו ר' וז' שרון, "שיעור מס הרכישה בעת רכישת יחיד את מניותיו של איגוד מקרקעין המחזיק בדירות מגורים כרכוש קבוע", מיסים ט"ז/2 א-153 
אשר מ' וי' סרוסי, "סעיף 49ו לחוק מס שבח מקרקעין - פרשנות הדין המצוי" מיסים י"א/4 א-103